1. Täienduskoolitusasutuse nimetus:

Õppekeskus SKILL

 1. Õppekava nimetus:

Animaatorid

3 Õppekeel: vene

 1. Õppekavarühm

812 Reisimine turism ja vabaajaveetmine
761 Lastehooldus ja noorsotöö

 1. Õppe kogumaht:

40 akadeemilist tundi, millest 30 tundi on kontaktõppet, 5 tundi praktikat ja 5 iseseisvat tööd

 1. Õppeaja kestus: 10 nädalad
 2. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Isikud, vanuses alatest 18-eluaastast, kes plaanerivad töötada animaatoritena turismi sfääris osaleda pidude korraldamises ja läbiviimises, temaatilistes üritustes ja lastesünnipäevades.

 1. Õppe eesmärk:
  Põhiliseks eesmärgiks on õpetada töötama rühmaga, kujundama  piduliku ja turvalise atmosfääri, koostama tegevuse kava, kasutama üritustes käsitöötegevuse.
 2. Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks on õppija omandanud oskuse kostada animaatsioni prigramme ja stsenaariumite, tegutseda soovija programmi raames kaasates lapsi ja täiskasvanuid tegevusse.

Koolituse lõpuks õppija:

 • Teab animaatori ametist
 • On teaduslik animaatori töö võimalustest;
 • Teab vajaliketest praktilistest oskustest;
 • Oskab lahendada konflikte või ei lase tekkimist;
 • Teab laste vanuselisi iseärasusi ja meetoditest, mis aitavad läbi saada rasketes olukordades.
 1. Õppesisu:
 • Animaatori amet. Mis on animatsioon. Animaatori imago. Turismi sfääri animaatorid.
 • Sissejuhatus. Pidude ja ürituste korraldamine. Kava koostamine. Konfliktid. Konflikti olukordade lahendamine. Erivajadusega lapsed.
 • Näitlejameisterlikkus. Näitleja meisterlikkuse alused. Ümberkehastumine, lavakuju, improvisatsioon. Töö rekvisiitiga. Kunstiline nähtavus, fantaasia. Lavakõne. Töö mikrofoniga laval, põhireeglid.
 • Mängutehnoloogiad. Akvagrimm. Õhupallidest modeleerimine. Origami. Rühmatantsudbebi disko. Mängud. Mängude liigid. Mängude läbiviimise mee
 • Õppesisu kokkuvõtte.
 • Kursuse lõpptöö.
 • Ingliskeelne termenoloogia, tööks vajalikud põhifraasid
 • Töövõimalused, soovitused tööks
 1. Õppemeetodid:

Rollimängud, video vaatamine, grupi- ja paaristöö, klassikaline ja suhtluspõhine loeng, küsimuste liigid, arutelu.

 1. Iseseisev töö:

Peokava koostamine kasutades omandatut teadmised ja meetodid

 1. Õppematerjalide loend:

Stepanova, V., 2010. Формирование коммуникативно-деятельностных умений и качеств в профессиональной подготовке аниматоров. Feniks Kirjandus

Novosjolova, T., 2008, Фирменный праздник от А до Я. Организация. Игры. Поздравления. Feniks Kirjandus

Jakub B. Baczek, 2013. LEISURE-TIME ANIMATION A practical handbook for animators. London

Online course: Leisure time animation: http://www.stageman.eu/online

 1. Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

Lõpptööks on iseseisev peokava koostamine ja selle esitlemine rühma ees.

 1. Kursuse läbimisel väljastatav dokument:

Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.

 1. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Koolitajad kellel on noorsootööalane-, käsitöö-, rekreatsioonikorralduse haridus

 1. Koolitaja nimi: Diana Ehand, Janika Koppel, Darja Djatsenko
 2. Ruumid, nende sisustus ja seadmed: klassiruumi suurus on 30.2 ruutmeetrit, kabinetis on päevavalgustid, seinal on kriittahvel ja interaktiivne tahvel, 10 koolilauda ja 20 tooli, lisaks kasutusel on arvuti, kõlarid.
 3. Õppekava kinnitamise aeg:

30.04.2014